سرمایه گذاری|کسب و کار| کسب ثروت | عشق | موفقیت | روابط عاطفی|‌ محصولات آموزشی | دوره‌ آنلاین | قانون جذب

قانون جذب کائنات

قانون جذب کائنات
چکیده این مطلب : انتشار : 1396/10/16 3 نظر

طبق قانون جذب کائنات ؛ برای آگاهی از هر چه فکر می کنی ، از خود بپرس چه احساسی می کنی . احساسات بسیار با ارزشمند زیرا به ما می گویند که چه فکر می کنیم .....

 

قانون جذب کائنات


قانون جذب پول و ثروت و کائنات، قانون طبیعت است و با اندازه ی قانون گرانش بی طرف می باشد . چیزی را تجربه نخواهی کرد مگر آن که با اندیشه های مداوم خود آن را به زندگی ات جذب کنی .

 

طبق قانون جذب کائنات؛ برای آگاهی از هر چه فکر می کنی ، از خود بپرس چه احساسی می کنی . احساسات بسیار با ارزشمند زیرا به ما می گویند که چه فکر می کنیم .

 

قانون جذب ثروت به ما می گوید : غیر ممکن است که احساسات بد داشته باشیم در حالی که فکرهای خوبی داریم .

 

برابر قانون جذب کائنات؛ اندیشه هایت فرکانس را رهبری می کند و احساسات به تو می گوید که در چه فرکانسی می باشی . زمانی که احساس بدی داری احساسات بدتر را دریافت می کنی و وقتی احساس خوبی داری احساسات بهتر  و بهتری را به خود جذب می کنی .

 

شیفت راز و قانون جذب (the law of attraction)– خاطرات خوب و طبیعت و موزیک دلخواهت می تواند احساسات تو را تغییر دهد و به دلخواه بیاورد .

 

طبق قانون جذب کائنات؛ احساس عشق والاترین فرکانسی است که می توانی مخابره کنی . هر چه احساس عشق تو بیشتر باشد قدرت بیشتری را به حرکت در می آورد .

 

مهم ترین چیزی که در قانون جذب وجود دارد این است که امکان ندارد احساس بدی داشته باشید در حالی که اندیشه های خوبی دارید .

مثل غول چراغ جادوی علاءالدین ، قانون جاذبه همه ی فرمان های ما را اجرا می کند .

 

طبق قانون جذب کائنات : فرایند خلاقه به شما کمک می کند تا آنچه را می خواهید بیافرینید

قانون جذب می گوید : در سه مرحله : بخواهید ، باور کنید و دریافت کنید .

 

طبق  قانون جذب کائنات؛ خواستن از جهان هستی فرصتی است تا در مورد آنچه می خواهید به روشنی و وضوح برسید . به محض این که ذهنتان روشن شد ، عملا" درخواست کرده اید .

 

باور کردن شامل عمل کردن ، سخن گفتن و فکر کردن به طریقی است که انگار شما هم اکنون آنچه را خواسته اید دریافت کرده اید . زمانی که شما ارتعاش دریافت کردن را ارسال می کنید ، قانون جاذبه آدمها ، رویدادها و شرایطی را به حرکت در می آورد تا شما آن چه را خواسته اید دریافت کنید .

 

مقاله مرتبط:  قانون جذب چیست؟چگونه عمل می کند؟

 

طبق قانون جذب کائنات؛ دریافت کردن شامل احساسی است که شما خواهید داشت زمانی که خواسته تان متجلی شده است . احساس خوبی داشتن در این لحظه شما را با ارتعاش آنچه می خواهید هماهنگ می کند .

 

این قانون جذب است که می گوید برای وزن کم کردن ، بر « وزن کم کردن » تمرکز نکنید . به جای آن بر وزن ایده آل خود متمرکز شوید . همان احساسی را داشته باشید که در وزن ایده آل خود دارید آنگاه آن را به سوی خویش می کشید .

 

طبق قانون جذب کائنات ؛ برای جهان هستی متجلی کردن آنچه شما می خواهید زمان نمی برد و همان قدر آسان است که یک دلار را متجلی کند یا که یک میلیون دلار را .

 

آغاز کردن با یک چیز کوچک مثل یک فنجان قهوه یا یک جای پارک راه آسانی است برای تجربه ی قانون جاذبه در عمل . مقتدرانه قصد کنید تا چیز کوچکی را جذب کنید . وقتی قدرت جاذبه ی خود را تجربه کردید ، به سوی خلق کردن چیزهای بزرگتری حرکت خواهید کرد .

 

به گفته قانون جذب کائنات ؛ روز خود را از قبل بیافرینید با اندیشیدن به طریقی که می خواهید آن را بگذرانید ، در این صورت زندگی خود را با قصد خواهید آفرید .

 

خواستن و انتظار داشتن نیروی جاذبه قدرتمندیست . منتظر آنچه می خواهید باشید و منتظر آنچه نمی خواهید نباشید .

شکرگزاری فرایند قدرتمندیست برای شیفت دادن یا تغییر انرژی شما که مقدار بیشتری از آنچه می خواهید را در زندگی به سوی شما می آورد . برای آنچه که دارید شکرگزار باشید تا چیزهای خوب بیشتری به سویتان جذب شوند .

 

تجسم ، فرایند خلق تصویرها در ذهن شماست . تصویر لذت بردن از آنچه می خواهید . زمانی که تجسم می کنید ، اندیشه های قدرتمند و احساس داشتن در همین لحظه را پدید می آورد . قانون جاذبه آنگاه این واقعیت را به شما بر می گرداند ، همان گونه که در ذهنتان دیده اید .

 

برای استفاده از قانون جاذبه به نفع خودتان آن را به عادت بودن خود تبدیل کنید نه این که واقعه ای گهگاهی .

 

طبق قانون جذب کائنات؛ در پایان هر روز ، پیش از رفتن به رختخواب به وقایع آن روز بیندیشید . هر لحظه یا رویدادی را که مطابق میل شما نبوده است را در ذهنتان به طریقی که دوست می داشتید اتفاق بیفتد ، بازآفرینی کنید .

 

برای جذب پول ، بر ثروت تمرکز کنید . غیر ممکن است که پول بیشتری را به زندگی خود جذب کنید اگر تمرکز شما بر فقدان آن باشد .

 

مفید است که بتوانید از تخیل خود استفاده کنید و به این باور برسید که هم اکنون پولی را که می خواهید دارید . بازی ثروتمند بودن را درآورید تا احساس بهتری نسبت به پول داشته باشید . وقتی احساس بهتری پیدا کردید پول بیشتری به زندگی شما سرازیر خواهد شد .

 

مقاله مرتبط:  رازهای قانون جذب برای موفقیت

 

اکنون احساس شادمانی کردن سریع ترین راه برای جذب پول به زندگی شماست .

قصد کنید که به هر چیزی که دوست دارید نگاه کنید و به خود بگویید « می توانم این را فراهم کنم .می توان این را بخرم » آن وقت اندیشه تان را خواهید توانست عوض کنید و شروع کنید به داشتن حس بهتری نسبت به پول .

پول بدهید تا پول بیشتری به زندگی تان جلب شود . وقتی شما سخاوتمند باشید و احساس خوبی از شریک کردن دیگران در پول خود داشته باشید ، دارید می گویید « من خیلی پول دارم . »

کفه ی ترازوی اندیشه هایتان را به سوی ثروت خم کنید . ثروتمند بیاندیشید .

زمانی که می خواهید رابطه ای را به سوی خود جذب کنید ، مطمئن شوید که اندیشه ها ، کلمات ، اعمال و محیط پیرامون شما در تضاد با آرزوهای شما نباشند .

با احترام و عشق با خود برخورد کنید . آن وقت افرادی را به سوی خود جلب می کنید که به شما عشق و احترام نثار می کنند . وقتی نسبت به خود احساس بدی دارید ، عشق را بلوکه می کنید و در عوض افراد و شرایطی را جذب می کنید که احساس بد شما را تداوم می بخشد . بر صفاتی که در خود دوست دارید تمرکز کنید و قانون جاذبه چیزهای عالی دیگری درباره خودتان به شما نشان خواهد داد .

برای اینکه رابطه درست کار کند ، بر آنچه در شخص مورد نظر ارج می نهید تمرکز کنید نه بر شکایت هایتان . وقتی بر قدرت ها متمرکز می شوید ، مقدار بیشتری از آنها را دریافت خواهید کرد .

 

تاثیر داروی کاذب نمونه ای از قانون جاذبه در عمل است . زمانی که بیمار حقیقتا" به قرصی که به او می دهید باور دارد ، آنچه را که باور دارد دریافت می کند .

 

« تمرکز بر سلامتی کامل » چیزیست که ما می توانیم همگی در درون خود انجام دهیم علیرغم آنچه ممکن است در بیرون اتفاق بیفتد .

 

خنده موجب جذب شادی و رها کردن منفی ها می شود و به سوی شفای معجزه آسا هدایت می کند .

 

در برابر هر چیزی که مقاومت کنید آن را به سوی خود جذب می کنید، زیرا به صورت قدرتمندانه ای با عواطف خود بر آن متمرکز هستید . برای تغییر هر چیزی به درون بروید و علائم جدیدی با اندیشه ها و احساس های خود مخابره کنید.

شما بر تمرکز بر چیزهای منفی نمی توانید جهان را عوض کنید . وقتی بر وقایع منفی دنیا تمرکز می کنید نه تنها بر آن ها می افزائید بلکه به زندگی خود نیز چیزهای منفی بیشتری را جذب خواهید کرد .

به جای تمرکز بر مشکلات جهان ، انرژی و توجه خود را به سوی اعتماد ، عشق ، فراوانی ، آمرزش و صلح معطوف کنید تا قانون جذب همین ها را به شما هدیه کند.

 

هرگز چیزهای خوب تمام نخواهد شد زیرا بیش از اندازه ی کافی برای همه هست . زندگی یعنی فراوانی . پس هرآنچه آرزو دارید را جذب زندگی تان کنید.

 

آنچه دوست دارید انجام دهید . اگر نمی دانید چه چیز شما را شاد می کند بپرسید « شادی من کجاست ؟» وقتی به شادی خود متعهد می شوید ، سیلی از چیزهای خوب را به سوی خود جذب می کنید زیرا شادی از شما می تراود .

حال که شما دانش راز را آموخته اید ، آنچه خواهید کرد به شما بستگی دارد . هر انتخابی بکنید درست است . قدرت کاملا" در دست شماست .

راز هر آنچه را که بخواهید به شما ارزانی می کند ، شادی ، سلامتی و ثروت  .

 

طبق قانون جذب کائنات ، ما می توانیم هر آنچه را که انتخاب می کنیم داشته باشیم . مهم نیست چه اندازه بزرگ باشد .

 

مقاله مرتبط:  باور به فراوانی

 

هر آنچه که به سوی شما جذب شده است ، خود شما به سمت خود کشیده اید . قانون جذب می گوید هر یک از اندیشه های شما یک شئی هستند ، یک نیرو .

کسانی که ثروت را به زندگی خویش جذب کرده اند از « راز » سود جسته اند ، آگاهانه یا ناآگاهانه .

برای من ساده ترین راه نگاه کردن به قانون جاذبه این است که به خودم به عنوان یک آهن ربا فکر کنم و می دانم که آهن ربا چه چیزی را جذب خواهد کرد .

شما قوی ترین آهن ربای جهان هستید ! شما دارای قدرت جاذبه ای در درون خویش هستید که از هر چیزی در جهان قدرتمندتر است و ای قدرت مغناطیسی شکست ناپذیر از طریق اندیشه های شما منتقل می شود .

قانون جذب کائنات می گوید هر چیزی شبیه خود را جذب می کند ، وقتی شما اندیشه ای دارید ، اندیشه های مشابهی را به سوی خود جذب می کنید .

 

شما تبدیل به آن چیزی می شوید که بیش از همه به آن می اندیشید . و هم چنین آن چیزی را که بیش از همه به آن فکر می کنید به سوی خود جذب خواهید کرد .

راز قانون جذب در این است که اگر بتوانید درباره ی چیزی که می خواهید بیاندیشید و آن را تبدیل به اندیشه ی حاکم خویش گردانید آن را در زندگی خویش محقق خواهید کرد .

اندیشه ی غالب یا رفتار روانی یک آهن رباست و قانون این است که هر چیزی مشابه خود را جذب می کند ، در نتیجه ، رفتار روانی به طور مسلم شرایطی را که به طبیعتش مربوط است جذب می کند .

 

اندیشه ها علامت مغناطیسی ای را می فرستند که آنچه را به شما بر می گردد طراحی می کنند . شما یک برج مخابراتی انسانی هستید ، و از هر برج مخابراتی که در کره زمین وجود دارد ، قدرتمندترید . شما قدرتمندترین برج مخابراتی جهان هستید .

اگر می خواهید چیزی را در زندگی تان تغییر دهید ، کانال را عوض کنید ، فرکانس را عوض کنید . ارتعاشات نیروی روانی ، ظریف ترین و در نتیجه قدرتمندترین ارتعاشات در هستی می باشند .

قانون جذب کائنات می گوید ؛ خودتان را در رفاه و فراوانی ببینید و آن نوع زندگی را به سوی خود جذب کنید .قانون جذب  همیشه کار می کند ، برای همه .

مساله این است ، اکثر آدمها به این فکر می کنند که چه نمی خواهند  و تعجب می کنند که چرا آنچه نمی خواهند بارها و بارها اتفاق می افتد .

قانون جذب اهمیتی نمی دهد که شما چیزی را خوب می دانید یا بد یا این که چیزی را می خواهید یا نمی خواهید . این قانون به اندیشه های شما پاسخ می دهد .

 

قانون جذب کائنات قانون طبیعت است . غیر شخصی است و با نیک و بد کاری نداری . اندیشه های شما را به صورت تجربه به شما باز می تاباند .

قانون جاذبه ، خیلی ساده آن چه را که درباره اش فکر می کنید به شما می دهد .

قانون جاذبه دائما" فعال است ، چه شما آن را باور کنید و چه نکنید ، چه آن را بفهمید و چه نفهمید .

قانون جذب کائنات، قانون آفرینش است . آفرینش ، مدام در حال اتفاق افتادن است . هر زمانی که فردی اندیشه ای دارید ، یا اندیشه ای مزمن و مداوم دارد ، این اندیشه ها در فرآیند خلاقیتهستند . چیزی از این اندیشه ها در بیرون متجلی خواهد شد .

 

شما زندگی خویش را با اندیشه هایتان خلق می کنید . اگر به دقت به اطراف خویش نگاه کنیم می بینیم که قوانین جاذبه ی راز ، قدرت ذهن و اقتدار قصد و نیت هر جا در زندگی روزمره ی ما جاری و ساری هستند . تنها کاری که باید بکنیم این است که چشم ایمان را باز کنیم و نگاه کنیم .

 

هر موجود زنده ای در این کره ی خاکی از طریق قانون جاذبه عمل می کند .ذهن شما می اندیشد و تصاویر به عنوان تجربه های زندگی شما مخابره می شوند

 

شما نه تنها زندگی تان را با اندیشه هایتان خلق می کنید ، بلکه اندیشه های شما قویا" در آفرینش جهان تاثیر می گذارند . بیشتر وقت ها زمانی که مردم شروع می کنند به درک راز بزرگ هستی ، وحشت زده می شوند از همه اندیشه های منفی که دارند .

قانون جاذبه قانون طبیعت است و همانقدر بی طرف و غیر شخصی است که قانون گرانش هست . قانون جاذبه دقیق و صحیح است .

هر چیزی که هم اکنون شما را احاطه کرده است ، حتی چیزهایی که از آنها شاکی هستید ، خود شما به زندگیتان جذب کرده اید .

اکثر ما غایبانه چیزها را جذب می کنیم . ما فکر می کنیم که هیچ تسلطی بر آنها نداریم . اندیشه ها و احساسات ما خودکار هستند ، در نتیجه همه چیز به دلیل غیبت ما رخ می دهد .

شما این قدرت را دارید که همه چیز را تغییر دهید زیرا شما همانی هستید که اندیشه هایتان را بر می گزینید و همانی هستید که احساسات خود را احساس می کنید .

احمدرضا کرامت

گروه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زاده

 

دانلودpdf مقاله :قانون جذب کائنات

مطالب مرتبط

نظرات

نامدار
۱۳۹۸/۰۱/۲۲۰۰
پاسخخوب بود ولی خیلی کامل توضیح ندادید
اروشا افشار
۱۳۹۸/۰۱/۱۰۰۰
پاسخمن پشت کنکوری هستم برای رسیدن به هدفم تلاش میکنم اما دوس دارم از قانون جذب استفاده کنم اگه میشه بهم یاد بدید چجوری بکار ببرم این قانون رو تو زندگیم
چجوری میتونم با قانون جذب انرژی های منفی که اطرافیان بهم میدن رو دفع کنم????
علیرضا نیک اختر
۱۳۹۷/۱۲/۱۸۰۰
پاسخانسانها قابلیت تغییر همه چیز رو دارن
اما کمتر کسی به کائنات و قدرت درون اعتقاد دارن
بخاطر همین زندگی هیچوقت اون چیزی که میخوایم نیست

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 29

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

مطالب مرتبط

خبرنامه سایت

با عضویت در سایت از مطالب ویژه ، آخرین اخبار ، دانلودهای رایگان و امکانات ویژه بهره مند شوید

به جمع کاربر ما بپیوندید